English

 

آژانس آسیا پرواز

 

سفرهای علاالدین

 

 

پیکاپ ویزا وقت سفارت پیکاپ ویزا آمریکا امریکا کانادا انگلیس دبی ایروان ارمنستان استانبول آنکارا ترکیه

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

آژانس آسیا پرواز

 

 

 

   بار مجاز ایرلاین ها Baggage Charges and Allowances

 

 
کل کاربران : 805442
کاربران امروز : 23
بازدید امروز : 24
کاربران دیروز : 96
بازدید دیروز : 98
کاربران آنلاین : 6

 

مساجد کهن در خراسان جنوبی
     
شماره ثبت ملی: 2182   
قدمت: سلجوقی            
نشانی اثر: دهستان افین- کیلو متر 85 جنوب شرق قاین روستای افین
 
مسجد جامع افین زیرکوه
 
این بنای در داخل روستای افین واقع شده است در وضعیت فعلی به صورت تک ایوانی است. ایوان بنا که در حال حاضر طاق آن فروریخته مهمترین بخش معماری بنا نیز محسوب می‌شود. با توجه به قراین موجود به خصوص استفاده از قوسی جناغی در تمام طاقها، طاق ایوان نیز به صورت جناغی بوده است. دو راهرو دو طرف ایوان، گنبدخانه اصلی در پشت ایوان و دو گنبدخانه کوچکتر در دو طرف گنبدخانه اصلی قرار دارد اجرای گنبد بر روی سطح چهارضلعی گنبدخانه‌ها با استفاده از فیلپوش صورت گرفته است. صحن بنا در مقابل ایوان قرار گرفته است و در سه ضلع خود دارای طاقنماهایی است. تاریخ دقیق ساخت بنا مشخص نیست اما تزئینات گچبری موجود و نیز سبک معماری آن به دوران سلجوقی تعلق دارد.

مسجد جامع هندوالان
شمارة ثبت ملی: 1893   
قدمت: تیموری 
نشانی اثر:  اسدیه، روستای هندوالان
 
مسجد جامع هندولان درمیان اسدیه
 
این مسجد با شکوه‌ترین بنای تاریخی، مذهبی شهرستان در میان است. مهمترین عناصر معماری آن سر در ورودی، صحن، گنبد خانه، شبستان ستون دار و محراب می‌باشد. گنبد خانه مرکزی با استفاده از فیل‌پوشها و با مهارت بر روی فضای چهار ضلعی قرار گرفته است. شبستان ستون‌دار در دو طرف گنبدخانه واقع شده و به وسیله طاق و تویزه به شیوه چهار ترک اجرا شده است. بنا از نظر تزیینات آجری بسیار متنوع بوده و این تریینات شامل: فیل‌پوشها، گوشواره ها، قابهای گچی، رسمی‌بندی محرابها و نحوه آجرچینی گنبدها است. این اثر تاریخی در دوره شاهرخ تیموری در حدود سال 805 ه. ق ساخته شده است.

مسجد درخش

شمارة ثبت ملی: 2066   
قدمت: صفویه   
نشانی اثر: روستای درخش
 
مسجد درخش درمیان
 
به استناد کتیبة موجود بنیان اولیة این مسجد به سال 981 ه. ق مربوط می‌شود و بانی آن عمیدالملک محمد درخشی بوده است. بطور کلی فضاهای احداث شده در این مسجد شامل ایوان اصلی، شبستان و یک اتاق وسیع در جنب شبستان است. محراب از اجزاء اصلی موجود در شبستان است، نقشة این مسجد با توجه به رفع نیازهای وقت طراحی شده و از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کند. مهمترین عناصر تزئینی به کار رفته در این اثر تاریخی عبارتند از: سقف محراب و تزئینات گچی چلیپایی در قسمت فوقانی آن، طاقنماهای بخش بالای محراب با طاقچه های کوتاه و تزئینات مقرنس و کاربندی در گوشه‌ها، طاقنماهای موجود در دیگر بخش‌های شبستان. همچنین تقارن موجود در اجزاء و عناصر معماری به کار رفته در شبستان بر زیبایی این اثر افزوده است. اتاق وسیع موجود در شرق شبستان با استفاده از یک ستون قطور و به روش تاق و تویزه پوشیده شده و در این فضا طاقچه‌های کوچک و بزرگ در بدنة دیوار دیده می‌شود. در ساخت این مسجد از مصالحی چون سنگ، آجر، خشت خام و گچ استفاده شده است. به استناد قانون هر گونه دخل و تصرف در این مسجد و حریم آن بدون کسب مجوز کتبی از اداره کل میراث فرهنگی ممنوع است.

مسجد جامع سرایان
شماره ثبت ملی: 8734   
قدمت: صفویه   
نشانی اثر: داخل شهر سرایان
 

مسجد جامع سرایان

مسجد جامع سرایان

شهر سرایان در فاصله 160 کیلومتری شمال غربی بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی واقع شده است در شهر سرایان تعدادی آثار تاریخی شامل کاروانسرا، مسجد، حسینیه و آب انبار وجود دارد که ویژگی بارز شهرستان سرایان داشتن آب انبارهای زیاد و فعال است. مسجد جامع سرایان بر اساس پژوهش های انجام شده مربوط به دوره صفویه می باشد که دارای یک ایوان به ارتفاع 13 متر و دو شبستان در مجاورت ایوان است. حیاط مسجد توسط جداره ای با طاقنماهای با عمق کم محصور شده که این جداره را مربوط به دوره قاجاریه می دانند. محراب زیبای مسجد بوسیله گچبری با سوره فاتحه تزئین شده همچنین داخل محراب در قسمت طاق آن بوسیله مقرنس تزئین شده است. در بالای محراب و در سقف ایوان مقرنس های بسیار زیبایی به چشم می خورد که چهره ایوان را به گونه ای دلپذیر و زیبا نموده است. در نمای بیرونی ایوان تزئینات آجری خفته راسته مشاهده می شود همچنین در شبستان غربی بنا تزئینات رسمی بندی زیبایی درگوشه های آن وجود دارد.


مسجد جامع سه قلعه
شماره ثبت ملی: 16469
قدمت: صفویه   
نشانی اثر: بافت قدیمی شهر سه قلعه سرایان
 
مسجد جامع سه قلعه
 
 
این بنا در داخل محدوده بافت قدیمی شهر سه قلعه قرار گرفته و به عنوان شاخص ترین بنای تاریخی شهر، از فواصل دور کاملاً قابل تشخیص است. بنا شامل ایوان و شبستان است و سایر قسمتهای آن دچار تغییرات فراوان شده اند. ایوان بنا در ضلع جنوب غرب صحن واقع شده و دارای طاقی جناغی است. عرض ایوان 5 متر و عمق آن 2/9 متر است.
ایوان با کمک سه تویزه هرکدام با عرض یک متر و گنبدهایی مسقف شده است. انتهای ایوان، محراب بنا قرار دارد که با کاربندی های گچی تزئین شده است. شبستان بنا با یک ستون چهارضلعی و با ابعاد 1×3/1 متر و با کمک تویزه هایی که یک پایه آن بر روی ستون مرکزی و پایه های دیگر آنها بر روی مرزهای دیوارها استوار شده و سپس این گنبدهای چهارترک مسقف شده است. این بنا فاقد سنگ لوح یا سندی است که دارای تاریخ ساخت باشد. اما با توجه به شباهتهایی که با بعضی از مسجد دیگر متعلق به دوران صفوی دارد تاریخ این بنا نیز به احتمال به دوران صفوی تعلق دارد که در دوره های بعد به خصوص قاجار تغییراتی در آن صورت گرفته است. این بنا مهمترین وشاخص ترین بنای تاریخی شهر سه قلعه است و پس از مسجد جامع سرایان بزرگترین وشاخص ترین مسجد تاریخی این شهرستان محسوب میشود.

مسجد جامع فردوس
شماره ثبت ملی: 1222   
قدمت: سلجوقی – خوارزمشاهی 
نشانی اثر: جنوب شرق محوطه باستانی تون
 
مسجد جامع فردوس
 
این مسجد در مرکز شهر تون واقع بوده و امروزه در قسمت جنوب شرقی بافت شهر فردوس جای دارد. مسجد جامع تون از مساجد دو ایوانی است که زلزله‌ای در اوایل قرن ششم هجری بنای اصلی آن را ویران می‌کند. آنچه از مسجد بر جای مانده ایوان قبله و شبستان‌های تابستانی و زمستانی در اضلاع شمالی و جنوبی است. ضلع ایوان قبله، اصیل‌ترین ضلع به لحاظ سابقه تاریخی است که با مقایسه آجرنما و نوع اجرای طاق و تویزه ایوان آن با ایوان و نقشه مسجد جامع زوزن، به دوره خوارزمشاهیان نسبت داده می‌شود. مسجد جامع فردوس یک مسجد دو ایوانی سبک خراسانی بوده و بنای آن مربوط به قرون پنجم و ششم هجری قمری می‌باشد.

مسجد جامع قاین
شماره ثبت ملی: 295     
قدمت: قرن 4 هـ. ق تا صفویه                 
نشانی اثر: مرکز شهر قاین- خیابان امام خمینی
 
مسجد جامع قاین
 
به استناد کتیبه موجود در ایوان مسجد جامع، این بنا در سال 796 هـ. ق به دستور امیر جمشید قارنی ساخته شده است. بنابراین مسجد جامع قاین از آثار ساخته شده در اواخر دوره ایلخانی و اوایل دوره تیـموری است. این اثر دارای اجزایی از قبیل صحن، ایوان، شبستان‌‌ها، حجره‌ها، در ورودی، پایاب و ساعت آفتابی است. ایوان مسجد شاخص‌ترین عنصر معماری آن است. عمده تزیینات به کار رفته در بنا شامل آجرکاری‌های پیشانی ایوان، نقاشی‌های سطوح داخلی ایوان و تزیینات بکار رفته در محراب‌های دوگانه آن می‌باشد.

مسجد جامع خضری
شماره ثبت ملی: 6653   
قدمت: قاجاریه  
نشانی اثر: کیلو متر 2 جنوب شهر خضری
بنای مسجد جامع خضری در فاصله یک کیلومتری شهر جدید خضری قرار دارد. این فاصله می‌تواند بیانگر وقوع زلزله در سال 1347 باشد که شهر را ویران کرد. بنای اصلی مسجد خضری پس از ویرانی با خودیاری مردم بازسازی شد بنای فعلی بر محل بنای اصلی مسجد مربوط به عصر صفوی بوده است.

مسجد کوشک
شماره ثبت ملی: 11992
قدمت:اوایل اسلام تا تیموری      
نشانی اثر: میدان موسی بن جعفر به طرف میدان گلشن
 
مسجد با داشتن کتیبه‌ای به سال 554 ه. ق ساخت بنا را تا دوره سلجوقی به عقب می‌برد از سویی مسجد دارای طاق‌هایی است که به تقلید از سبک ساسانی و با ستون‌های قطور و متناسب با طاق‌ها می‌باشد. که دوره ساخت بنا را به سده‌های نخست اسلام می‌رساند به عبارتی فرم و اندام واره‌های مسجد هم پایه مساجدی چون تاریخانه دامغان می‌آید. لایه‌های متعدد گچ بر دیواره‌ها نیز نشان از تحولات فراوان است که بر شالوده بنای مسجد کوشک گذشته است. مسجد در کنار دروازه قاین شهر تون بنا شده که احتمال می‌رود مسجد متعلق به بافت شهری دیگری به لحاظ جانمایی بوده و با زلزله‌ها و تخریب‌ها کم کم به کنار حصار و باروی شهر رانده شده است. پی‌گردی و لایه‌نگاری می‌تواند تغییرات شهر تون و چهره آن را تا حد زیادی مشخص کند.
مسجد جامع رقه
شماره ثبت ملی: 11903
قدمت: اوایل اسلام و ایلخانی     
نشانی اثر: 18 کیلومتری جنوب غربی بشرویه- روستای رقه
 
این مسجد در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر بشرویه و در فاصله 100 متری شمال شرق روستای رقه واقع گردیده است. تاریخ این مسجد، تاریخچه‌ای از انواع تحولات و تکاملات را از اوایل اسلام تا دوره معاصر در خود دارد. بخش‌های زیادی از آن در دوره ایلخانی ساخته شده است. اما بنای اصلی مسجد مرتبط با اوایل دوره اسلامی و احتمالاً همان مسجدی است که ناصر خسرو در سفرنامه‌اش از آن یادکرده و ایوان رفیع آن را متذکر شده است.

مسجد میانده
شماره ثبت ملی: 5908   
قدمت: صفویه   
نشانی اثر: بشرویه- محله میانده
 
این بنا که کتیبه آن، 1030 هجری قمری را تاریخ ساختش ذکر می‌کند، از مساجد دوره صفوی بوده و یکی از شاخص‌ترین ابنیه مرکز محله میانده است. اطراف ایوان بزرگ تابستانی آن را 14 رواق فرا گرفته است. مسجد دارای کتیبه‌های متعدد است و در پاکار ایوان، آیاتی از قرآن کریم بر نواری به خط کوفی مشاهده می‌گردد. معمار چیره دست مسجد با چیدن آجر به اشکال مختلف هندسی بر سقف، هنر خود را به نمایش گذاشته است.

مسجد جامع خوسف
شماره ثبت ملی: 1956   
قدمت: تیموری- صفویه  
نشانی اثر: شهر خوسف
 

مسجد جامع خوسف به عنوان یکی از بارزترین آثار تاریخی موجود در بافت تاریخی این شهر در حاشیه خیابان اصلی شهر و در جبهه جنوبی آن قرار دارد. در سمت غرب مسجد حسینیه صاحب الزمانی در سمت مشرق کوچه و در سمت جنوب آن بنای تاریخی موقوفه میرزا جعفر قرار گرفته است. بنا دارای دو ورودی است که یکی در ضلع شمال شرقی و دیگری در ضلع شمال غربی واقع شده است. مهمترین عناصر معماری بنا شامل ورودی‌ها، صحن، شبستان تابستانی، شبستان‌های ملاعلی اکبر، شبستان عبدالخالق و قسمت‌های نوساز مسجد می‌باشد. جبهه شمال شرقی بنا که ورودی اصلی بنا در آن قرار دارد به طور کامل در سال 1405 ه. ق بازسازی شده است و از لحاظ تاریخی ارزشی ندارد اما شبستان‌های جبهه جنوب غربی بنا یعنی شبستان تابستانی و شبستان‌های ملاعلی اکبر و عبدالخالق بخش‌های تاریخی بنا به حساب می‌آیند. شبستان‌ها دارای ستون‌های قطور چهار ضلعی می‌باشند که پوشش آنها به صورت گنبدهای چهار ترک و به کمک طاق‌های جناغی بر روی ستونها استوار شده است. شبستان عبدالخالق که قدیمی‌تر از شبستان ملاعلی اکبر است، دارای شش ستون و دوازده گنبد است. شبستان ملاعلی اکبر که درسال 1237 ه. ق تعمیر شده دارای نه ستون و شانزده گنبد است. شبستان تابستانی نیز دارای چهار ستون و هشت گنبد می‌باشد. نقشه و سبک معماری این شبستان‌ها همه مشابه هم هستند و تنها تفاوت‌های جزئی در ابعاد و اندازه‌ها مشاهده می‌شود، مساحت کل بنا 3600 متر مربع می‌باشد که 900 متر مربع آن را صحن فرا گرفته و اطراف صحن با طاقنماهایی به صورت جناغی تزئین شده است.

آخرین بروز رسانی : 1392/07/22 00:45:09  تعداد مشاهده : 93616  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

وب سایت رسمی شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری آسیا پرواز


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS